• organizarea și participarea la manifestări tehnice, conferințe, simpozioane, forumuri, mese rotunde, seminarii, dezbateri, expoziții, vizite tehnice și altele;
  • organizare de activități specifice pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă;
  • organizarea de cursuri pentru specialiștii din domeniu și activități de formare profesională;
  • atestarea profesională în domeniu a persoanelor, bunurilor și serviciilor, pe baza unor standarde/norme profesionale;
  • inițierea de analize și propuneri de acte normative și reglementări;
  • elaborarea de propuneri de standarde și de normative;
  • elaborarea de studii, audituri, expertize profesionale și acordarea de asistență tehnică pe bază de contracte;
  • organizarea și participarea la activități culturale, sportive și turistice ale membrilor AIEE;