Membrii AIEE pot fi persoane fizice, profesioniști în domeniul energetic, electric sau domenii conexe și care au preocupări în domeniul energetic sau electric, care recunosc statutul și susțin activitatea și interesele Asociației.

Înscrierea membrilor se face prin completarea unei fișe de înscriere în AIEE, obținerea unei recomandări de la un membru AIEE și transmiterea acestor documente la Consiliul Director al AIEE.

Membrii AIEE au următoarele drepturi:

 • să participe la activitățile Asociației;
 • să aleagă organele Asociației direct sau prin reprezentare;
 • să facă parte din organele Asociației;
 • să folosească baza materială a Asociației în scopurile pentru care aceasta a fost creată;
 • să fie informat și să-și poată spune părerea despre activitățile Asociației;
 • să primească, la cerere, recomandare pentru activitatea desfășurată în cadrul Asociației;
 • să formuleze cereri, propuneri sau plângeri către organele Asociației în concordanță cu scopul și obiectivele Asociației.

Membrii AIEE au următoarele obligații:

 • să respecte Statutul Asociației și legislația în vigoare;
 • să contribuie la realizarea activităților propuse de Asociației;
 • să plătească cotizația anulă, stabilită de Adunarea Generală;
 • să promoveze și să apere imaginea AIEE;
 • să nu desfășoare activități politice în cadrul Asociației;